CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Hotarari Consiliul Superior 24 iulie 2009

    I. Prin Hotararea nr. 09/157 din 24 iulie 2009 s-a stabilit un tarif unic pentru pregatirea profesionala confom PNDPC de  10 lei pe oră pentru fiecare membru – expert contabil şi 8 lei pe oră pentru fiecare membru – contabil autorizat, pentru cele 40 ore prevăzute prin standardul profesiional nr. 38 ca obligaţii anuale de educaţie profesională sub îndrumarea şi controlul organismului profesional.
Plata tarifelor pentru obligaţiile anuale de educaţie profesională se face înaintea începerii fiecărui curs dar nu mai târziu de 31 decembrie şi constituie dovadă pentru îndeplinirea condiţiei de acordare a vizei de lucru pe anul următor în înţelesul Normelor 1500/2009 (cap.V, art. 23 lit.a şi f) aprobate prin art. 5 din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului nr. 09/145/2009.
Tarifele unice prevăzute la punctele se referă la membrii Corpului indiferent de disciplina pentru care aceştia au optat şi numai la obligaţiile de educaţie continuă prevăzute în standardul profesional nr. 38 (40 ore CPD).

    II.Prin Hotararea nr. 09/155 din 24 iulie 2009 s-au aprobat unele masuri pentru simplificarea unor proceduri administrative.
    Astfel s-a aprobat un document de raportare unic, denumit RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE, care să constituie anexă la Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, şi abrogarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile.
 Formularele de „Declaratie anuala” si „Raport anual de audit de calitate” s-au unificat intr-un singur document „Raport anual de activitate”.
Menţionăm că în urma modificărilor de mai sus, termenul de depunere al raportului anual de activitate va fi termenul prevăzut de Normele nr. 1500/2009 pentru depunerea declaraţiilor anuale de membru, respectiv data 31 ianuarie a fiecărui an.

III.Prin Hotararea nr. 09/158 din 24 iulie 2009 s-au aprobat Normele 8261/2009 cu privire la statutul membrilor inactivi care prevad:
1.    Perioada de inactivitate nu poate depasi sapte ani dupa care in baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, daca membrul respectiv nu a solicitat reintegrarea la categoria „membrilor activi”
2.    O alta solicitare de trecere la inactivi nu poate fi efectuata  decat dupa  o perioada de trei ani
3.    Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat are loc de asemenea daca, trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu si-a indeplinit obligatiile ce decurg din calitatea sa de membru al Corpului (participare anuala cursuri profesionale si achitare cotizatii anuale)
4.    Obligatiile ce trebuiesc indeplinite de catre membru in perioada de inactivitate constau in mod deosebit in plata cotizatiei, asa cum precizeaza art. 32 din Normele nr. 1500/2009 privind evidenta si gestionarea membrilor si participarea anuala la cursurile de pregatire profesionala pentru mentinerea competentelor conform Normei nr. 38 si a Codului Etic
5.    Retragerea dreptului de exercitare a profesiei se constată prin hotărâre a Consiliului filialei, cu avizul direcţiilor de specialitate ale Corpului şi se publică într-un ziar local, şi anual în Monitorul Oficial al României cu ocazia publicării Tabloului Corpului. Pentru redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, dupa pronuntarea retragerii, va fi necesară susţinerea unui nou examen de aptitudini
6.    Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi aflati în evidenţă ca membri inactivi de peste 7 ani, la data emiterii prezentelor Norme (24 iulie 2009), care au luat la cunoştinţă de prezentele reglementări şi până la data de 31 decembrie 2009 nu îşi clarifică situaţia, din diferite motive, nu  solicita si nu participa la interviul de reintegrare, incepand  cu  data  de  1 martie 2010 li se va retrage dreptul de exercitare a profesiei în calitate de expert contabil şi contabil autorizat, cu aplicarea precizarilor de la punctele de mai sus.
7.    Aceleasi prevederi sunt aplicabile si membrilor inactivi aflati in perioada de inactivitate de pana la 7 ani vechime, ce trebuie sa se prezinte la filiala pana la data de 31 decembrie 2009, in vederea clarificarii situatiei si parcurgerea etapelor privind reintegrarea. In cazuri bine justificate pastrarea in aceasta sectiune se realizeaza prin depunerea unei cereri – declaratie tip care se completeaza la filiala, insotita de documente care atesta aceasta stare in conditiile legii.
      In acest sens, invitam toti membri experti contabili si contabili autorizati inactivi ai filialei CECCAR Braila ca pana la data de 15 octombrie 2009 sa se prezinte la sediul filialei pentru a face demersurile necesare in vederea reintegrarii şi înscrierii ca membru activ în Tabloul Corpului Experţilor Contabililor Autorizaţi din România si pentru a intra in posesia materialelor de stricta necesitate in vederea sustinerii interviurilor de reintegrare.
Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul filialei din Bd. Al. I. Cuza nr. 3, Cladirea Ceprohart, et. 5, tel. 0239-619817 sau prin mail: www.ceccarbraila@ceccarbraila.ro.


 

« Inapoi

Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact